Dentobus

Utworzono: 26-10-2021

Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją placówki, do której uczęszcza Państwa dziecko, w najbliższym czasie dentobus będzie stacjonował w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły/przedszkola. Podczas pierwszego kontaktu proponujemy wykonanie przeglądów stomatologicznych oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne. Wyniki badań zostaną dostarczone w formie pisemnej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078), opieka stomatologiczna i profilaktyczna opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia. Wg art. 7 ww. ustawy, profilaktyczna opieka stomatologiczna oraz opieka stomatologiczna sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Abyśmy jednak mogli przyjąć pacjenta w dentobusie, musimy prosić o podpisanie dokumentów przygotowanych na podstawie obowiązujących wytycznych sanitarnych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Na ich podstawie jesteśmy zobowiązani do przedstawienia Państwu poniższych klauzul ustalonych przez ww. organy państwowe oraz do poinformowania o ewentualnych zagrożeniach. Jednocześnie chcę zapewnić, iż zespół mobilnego gabinetu stomatologicznego tzw. dentobusu dokłada wszelkich starań, aby przyjmowanie pacjentów było bezpieczne i zgodne z literą prawa. W mobilnym gabinecie stomatologicznym są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy wejściu do dentobusu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Fotel stomatologiczny tzw. unit jest dezynfekowany po każdym uczniu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa uczeń do dentobusu powinien zgłosić się w maseczce ochronnej, przyłbicy lub z odzieżą zasłaniającą usta i nos (nie dotyczy dzieci do lat 5). Dopiero będąc na fotelu uczeń zostanie poproszony o ich zdjęcie. W przypadku konieczności oczekiwania na wizytę przed dentobusem, prosimy o zachowanie odległości minimum 1,5 metra od innych osób. Dziecko może być w obecności rodzica. Uczniów z objawami infekcji lub którzy mieli kontakt z osobą zarażoną SARSCoV-2 lub są objęci kwarantanną prosimy o obecność w innym terminie stacjonowania dentobusu. Aby uczeń został przyjęty w mobilnym gabinecie stomatologicznym, proszony jest o dostarczenie uzupełnionych poniższych oświadczeń związanych ze stanem epidemicznym dotyczącym zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jak wspomniałam wyżej, dokumenty zostały przygotowane na podstawie dostępnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentów drukowanymi literami i podpisanie we wszystkich wskazanych miejscach, po czym dostarczenie najpóźniej w dniu przyjazdu dentobusu do szkoły/przedszkola. W przypadku braku któregokolwiek podpisu uczeń zostanie poproszony o obecność w innym terminie stacjonowania dentobusu. Z poważaniem dr Konrad Rylski Dentobus

Dentobus