Informacja o uzupełniającym otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Utworzono: 16-08-2021
Plakat informacyjny