Pierwsza pomoc kl. II

Utworzono: 18-10-2021

15 października. Dziś klasa druga uczyła się jak udzielić pierwszej pomocy. Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną i praktyczną. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i pogłębiały wiedzę o sposobie ratowania życia i zdrowia. Powtórzyliśmy również numery alarmowe. 

Nauczycielka prezentuje uczniom koszulkę ratownika
Nauczycielka rozmawia z grupą uczniów
Uczennica uczy się udzielania pierwszej pomoc
Uczeń ćwiczy na fantomie sztuczne oddychanie
Chłopiec pochylony nad fantomem wykonuje RKO
Chłopiec sprawdza czy poszkodowany (fantom) oddycha
Chłopiec przykleja kolorowe papiery
Dwaj chłopcy ćwiczą układanie w pozycję boczną bezpieczną.
Dzieci czytają jakie informacje są zapisane na tablicy interaktywnej
Dziewczynka koloruje kolorowankę na której znajduje się postać policjanta, strażaka oraz ratownika medycznego
Dziewczynka podchodzi do poszkodowanej dziewczynki i wykonuje kolejne czynności. Reszta dzieci obserwuje z zainteresowaniem.
Dziewczynka wykonuje masaż serca na fantomie chłopiec z zainteresowaniem się przygląda.
Dziewczynki dobrane w pary ćwiczą układanie w pozycję bezpieczną oraz udrożnianie dróg oddechowych.
Na tablicy interaktywnej wyświetla się instrukcja co należy robić w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
Pani instruuje dzieci zebrane w kółko w jaki sposób sprawdzamy czy poszkodowanemu coś się stało.
Pani leży na podłodze dzieci patrzą i się uczą. Dziewczynka układa panią w pozycji bocznej ustalonej.
Pani tłumaczy dziewczynce w jaki sposób wykonuje się resuscytację.