Pokój nastolatka- lekcja metodą projektu.

Utworzono: 26-11-2021

Na lekcji techniki uczniowie klasy VI zamienili się w prawdziwych projektantów wnętrz.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu pokoju nastolatka z podziałem na trzy strefy: odpoczynku, nauki i zabawy.

Wszyscy uczniowie bardzo starannie podeszli do realizacji tego zadania. Na zdjęciach możemy zobaczyć rezultaty ich pracy.

Elementy pokoju
Elementy pokoju
Elementy pokoju
Elementy pokoju
Elementy pokoju
Na podłodze stoją projekty uczniów
Uczennica maluje karton
Uczennica okleja karton
Uczennica prezentuje swój projekt pokoju
Uczennica prezentuje swój projekt pokoju
Elementy pokoju
Uczennica prezentuje swój projekt pokoju
Uczennica prezentuje swój projekt pokoju
Uczennica prezentuje swój projekt pokoju
Uczennica siedzi przy stoliku i trzyma na kolanach karton
Uczennica mierzy karton
Uczennica wkłada do pudełka papier
Uczennica składa pudełko
Uczeń maluje pudełko
Uczeń prezentuje wykonany przez siebie projekt pokoju
Uczeń prezentuje wykonany przez siebie projekt pokoju
Uczeń prezentuje wykonany przez siebie projekt pokoju
Uczeń prezentuje wykonany przez siebie projekt pokoju
Uczeń obcina nożyczkami papier
Dwaj uczniowie siedzą w ławce i wycinają elementy pokoju
Zdjęcie grupowe uczniów z projektami