Szkolny Klub Wolontariusza

Utworzono: 03-11-2021

Nasz Szkolny Klub Wolontariusza ma za sobą szkolenie promocyjne Korpusu Solidarności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi:
- jak zostać wolontariuszem Korpusu Solidarności.
- jakie są jego założenia i cele.
- czym jest Karta Etyczna Wolontariusza.
- gdzie mogą pracować wolontariusze.
      Podczas dyskusji wolontariusze podali ciekawe pomysły na działania szkolne i lokalne.
 

Trener prowadzący szkolenie rozmawia z wolontariuszami.
Prowadząca szkolenie gratuluje wolontariuszce ukończenia szkolenia
Uczennica czyta informacje o Karcie Wolontariusz
Uczennica otrzymała zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
Uczennice zapisują jakie prace chciałyby podjąć w ramach wolontariatu
Uczniowie czytają informacje na temat Korpusu Solidarności
Uczniowie oglądają film związany z pracą w Korpusie Solidarności.
Uczniowie otrzymali informacje o Karcie Wolontariusza.
Uczniowie otrzymali informacje o Karcie Wolontariusza.
Wolontariusze na spotkaniu promocyjnym Korpusu Solidarności.
Wolontariusze zaznajamiają się z aplikacją SOW i Korpusu Solidarności.