"Uczymy dzieci programować"

Utworzono: 30-09-2021

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

„UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

           Grupa 6-latków w roku szkolnym 2021/2022 przystępuje do Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować.” Celem ogólnym programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna).
        Celem programu jest również rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

        Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą, a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

Dzieci pokazują swoją pracę