Rekrutacja do Przedszkola i do klasy 1 Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Od 27 lutego 2023 roku rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Szczegóły, wniosek oraz wzory niezbędnych oświadczeń do pobrania w załącznikach poniżej.