Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej

Od 3 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Szczegóły, zgłoszenie, wniosek oraz wzory niezbędnych oświadczeń do pobrania w załącznikach poniżej.