OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA „DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Utworzono: 09-12-2019

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Dzieci Uczą Rodziców”. Uczestnikami akcji są dzieci  przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. Raz w  miesiącu,  w dniu wskazanym przez organizatora, odbywać się będzie lekcja na podany  temat,  Zajęcie kończy się zadaniem do wykonania, które uczniowie  w domu prezentują swoim rodzicom, co ma być pretekstem do wspólnej rozmowy.