Program edukacyjny „Zrozumieć przyjaciół z autyzmem – uczymy dzieci akceptować inność”

Utworzono: 24-02-2020

Program realizowany w  klasach  I, II i III. Obejmuje cykl zajęć, których  celem jest przedstawienie uczniom specyfiki zaburzenia jakim jest autyzm. Pogłębienie wiedzy na temat cech charakterystycznych osób ze spektrum autyzmu (relacje społeczne, komunikowanie się, zachowania, zainteresowania osób z autyzmem). Zrozumienie problemów osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata. Uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu, ich problemy i możliwości pomocy.