Projekt „Program dla szkół”

Utworzono: 04-11-2019

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego. W Polsce grupą docelową „Programu dla szkół” są obecnie dzieci z klas I–V szkół podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się co najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz produkty mleczne.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania tych produktów. Działania te mają na celu upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o korzyściach wynikających ze spożywania produktów owocowo - warzywnych i mlecznych, a także o pochodzeniu i uprawie produktów rolnych.