Projekt „Umiem pływać”

Utworzono: 13-10-2019

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.  Obejmuje uczniów klas I-III SP.  W tym roku szkolnym   realizowany jest  drugi cykl zajęć z zakresu nauki pływania, trwający od września do grudnia 2019r.