JA W SPOŁECZEŃSTWIE. JAK MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT?

PROJEKT EDUKACYJNY

Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?

Uczniowie klasy VII naszej szkoły  będą realizować ogólnopolski projekt edukacyjny w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Celem i misją Uniwersytetu Dzieci jest „Rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać”. 

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń. Poprzez zabawę i doświadczenia uczeń będzie uczyć się i poznawać świat, aby wiedzę zdobytą wykorzystać w praktyce.  W ten sposób rozwinie kompetencje potrzebne w dorosłym życiu, m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpracę w grupie. 

Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

Etapy realizacji projektu:

Lekcja na rozgrzewkę - scenariusz, który zintegruje klasę i oswoi uczniów z ich emocjami:

Lekcje tematyczne :

Realizatorzy projektu : Anna Lica, Mariola Wojtysiak

Grafika 1: JA W SPOŁECZEŃSTWIE. JAK MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT?