„Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”

Grupa przedszkolna „Jeżyki” bierze udział w projekcie edukacyjnym, który ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie  kreatywności dzieci oraz zapoznanie ich  z ideą zero waste. Dzieci będą uczyć się  postaw i nawyków korzystnych dla środowiska, podczas realizowania zadań projektowych. Udział w projekcie  przyczyni się  również do  kształtowania wrażliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Grafika 1: „Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”