ZDROWA KLASA

ogólnopolski projekt badawczo – edukacyjny

Projekt skierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej, który ukierunkowany jest na poprawienie stanu odżywiania dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem tego programu jest aktywowanie szkół, rodziców i opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci.

Projekt realizowany jest poprzez narzędzie badawcze, którym jest ankieta, a następnie opracowanie szczegółowego raportu przez dietetyka oraz szeroko zakrojonych działań edukacyjnych.

Grafika 1: ZDROWA KLASA