„Bieg po zdrowie”

Utworzono: 11-06-2024

Uczniowie klasy IV przystąpili do ogólnopolskiego programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównymi celami projektu są:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Program został zrealizowany podczas sześciu lekcji tematycznych w ramach zajęć z psychologiem szkolnym i godzin wychowawczych. Uczniowie przeprowadzali wywiady w rodzinie z osobami palącymi na temat cen i ilości wypalanych papierosów, powodów palenia, liczyli koszty, jakie generuje palenie papierosów w ciągu roku. Odgrywali scenki asertywności wobec możliwości nakłaniania ich do palenia przez inne osoby, poznali skutki jakie niesie ze sobą ten nałóg. Na koniec zajęć zaprojektowali i wykonali plakaty profilaktyczne. Wszyscy uczniowie zadeklarowali swoją niechęć wobec nałogu.

uczniowie siedzą w kole podczas zajęć
uczniowie prezentują swoje prace
uczniowie siedzą w ławkach podczas zajęć
uczniowie siedzą w ławkach podczas zajęć
uczniowie oglądają film
uczniowie siedzą w ławkach podczas zajęć
uczennice siedzą przy stoliku
plakat informacyjny
uczennice siedzą przy stoliku