Historia

Powojenna historia Szkoły Podstawowej w Łebieniu rozpoczyna się w 1945r. wraz z przyjazdem do wsi Stanisława i Zofii Dudulewiczów, którzy zajęli się organizowaniem szkoły. Burzliwe były losy placówki. Miejscowość była spora, a szkoła nie posiadała odpowiednich warunków. Początkowo szkoła zajmowała jeden budynek. Potem zaadaptowano jeszcze jeden budynek-magazyn i wynajęto pomieszczenie w miejscowej „ agronomówce”. Tym sposobem szkoła była rozproszona po całej miejscowości. W 1978r. Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Łebieniu przeniesiono do Lęborka, a w opuszczonym budynku umieszczono ,,podstawówkę”. Budynek ten był jednak w złym stanie technicznym . Z tego też względu w 1992r. klasy I – III przeniesiono do miejscowego przedszkola. W 1993 roku obok przedszkola ruszyła od dawna oczekiwana budowa nowej szkoły. Jej otwarcia dokonano w grudniu 1994 roku. W 1998 roku wybudowano halę sportową o wymiarach 30-18 wraz z zapleczem.

Obecnie zespół budynków prezentuje się imponująco. 1września 1999 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w obiektach Szkoły Podstawowej w Łebieniu powstało Gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie z 14 miejscowości gminy Nowa Wieś Lęborska. W 2002 roku powołano Zespół Szkół w Łebieniu, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum ( około 380 uczniów). 23 października 2006 roku Zespół Szkół otrzymał imię Jana Pawła II . Uczniowie mogą korzystać z pełnowymiarowej sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, dobrze wyposażonej biblioteki publiczno-szkolnej z centrum multimedialnym, stołówki, świetlicy i sklepiku uczniowskiego. Dyrektorem szkoły od 1992 roku jest Krzysztof Wojtysiak.


POPRZEDNI DYREKTORZY SZKOŁY

1945 - 1949

Stanisław Dudulewicz

1949 - 1956

Edmund Lesner

1956 - 1962

Bronisław Stupczyński

1962 - 1980

Marian Stolicki

1980 - 1984

Brunon Zdrojewski

1984 - 1992

Alicja Cegielska