PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu   otrzymała   z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” dotację celową w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem  na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Całkowity koszt zadania wyniósł 100 000 zł, z czego 80 000 zł stanowiła dotacja, a 20 000 zł wkład własny szkoły. W ramach zadania dokonano doposażenia i poprawiono standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej . Wyposażenie kuchenne uzupełniono niezbędnym sprzętem. Zakupiono nowoczesne urządzenia do potraw mięsnych, do obróbki warzyw i owoców, przygotowywania ciast, szafę chłodniczo - mroźniczą oraz zmywarkę, różne pojemnościowo garnki, zestaw noży kuchennych, sztućce, talerze i kubki. Niezwykłą metamorfozę przeprowadzono w jadalni. Pojawiły się tam nowe stoły i krzesła, kredens, piękne naczynia i dekoracje.