REALIZUJEMY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

REALIZUJEMY PROGRAM

„AKTYWNA TABLICA”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”  na lata 2020-2024. Dzięki wnioskowaniu o udzielenie wsparcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł. Kwota  ta  wraz  z wkładem własnym  wyniosła  43 750 zł.  została  przeznaczona  na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz specjalistycznego oprogramowania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podjęte działania w programie „Aktywna tablica"

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione cztery interaktywne monitory Promethean ActivPanel 65” oraz programy: Matematyka Dyskalkulia, Będzie Dobrze. Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno – społecznych, Trudności w Pisaniu, Zajęcia Logopedyczne Pakiet Ekspert. Nowoczesne środki nauczania, głównie w postaci monitorów interaktywnych, stanowią obecnie niezastąpione narzędzie wzbogacające w obraz i dźwięk proces edukacyjny w szkole. Stosowane przez nauczycieli narzędzia dają lepsze możliwości wykorzystywania nie tylko filmów, czy programów multimedialnych ale również wielu innych środków dydaktycznych w formatach cyfrowych, zgłębiających problematykę zajęć. W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi,  nauczyciele wezmą udział w konferencjach i szkoleniach z  zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

            W ramach programu przystąpiliśmy do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Jej celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Grafika 1: REALIZUJEMY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Grafika 2: REALIZUJEMY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Grafika 3: REALIZUJEMY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”