Ubezpieczenie

 

 

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU

rok szkolny 2023/2024

 

  Ubezpieczyciel – VIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

  Ubezpieczenie –  OŚWIATA

 Seria i  Nr polisy –   PWC 197807

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - https://www.wiener.pl/owu

  Suma ubezpieczenia – 13.000 zł

 

ZASADY ZGŁASZANIA SZKODY

  - Wypełnij online formularz zamieszczony na stronie – wiener.pl/pl-zgloszenie-szkody albo

      www.wiener.pl – zakładka ,,Zgłoś szkodę" i dołącz skany dokumentów lub                                      

  - Pobierz z sekretariatu szkoły  formularz zgłoszenia szkody, wypełnij go i wraz z niezbędną

      dokumentacją medyczną prześlij  pocztą na adres - Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance

      Group, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A albo e-mailem - kontakt@wiener. pl  lub                                                            

  - skontaktuj się z agentem - Katarzyna Bolda,  tel. 59 862 19 18,  606 100 806, 84-300 Lębork,

      ul. Staromiejska 13

Uwaga! 

  - W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w szkole, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić

     nauczycielowi. (Wypadków mających  miejsce poza szkołą nie trzeba zgłaszać.)                           

  - W razie zaistnienia wątpliwości można ubiegać się o dodatkowe informacje w szkole lub

     u Agenta.