Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają(…),
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał(…),
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności(…),
to nie tylko praca, ale i walka(…) w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości(…)”

Janusz Korczak

 

    Dzięki swej aktywności Samorząd Uczniowski zajmuje szczególne miejsce w naszej szkole. To zaangażowanie wielu osób, ich prężne działania sprawiają, że organizowanych jest wiele ciekawych akcji. Samorząd tworzą przedstawiciele wszystkich klas wybierani corocznie w demokratycznych wyborach. W taki sam sposób wyznaczani są także nauczyciele pełniący funkcje opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Działania podejmowane przez SU wynikają z planu pracy szkoły. Polegają na podejmowaniu działań zgodnych z potrzebami  i zainteresowaniami uczniów. W aktualnościach szkoły można na bieżąco śledzić działania Samorządu Uczniowskiego.

 •  W roku szkolnym 2023/2024 r. funkcję opiekunów pełnią: Patrycja Kobiela-Orlińska, Ewelina Jaskulska,

We wrześniu odbyły się wybory. Decyzją uczniów następujący członkowie Samorządu Uczniowskiego pełnią w naszej szkole funkcję:

 Przewodnicząca: Wiktoria Kusznierwicz
 Zastępca: Julia Folga i Zuzanna Malek  Członkowie:  Lena Jacyniak, 

Julia Jaskulska,

Maksymilian Wróbel,

Michalina Gafk,

Wiktoria Szafoni,

 
Grafika 1: Samorząd Uczniowski