Nauczyciele

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

Wicedyrektor:
Marzena Łapa

 

 

Lp.


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

Status nauczyciela

1.

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

2.

Chaciej Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, świetlica

dyplomowany

3.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno - sportowa

dyplomowany

4.

Fugiel Piotr

muzyka

dyplomowany

5.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

6.

Górski Michał

biologia

dyplomowany

7.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

8.

Heland Maria

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, socjoterapeuta

początkujący

9.

Jacyniak – Stojek Joanna

biblioteka, język polski dla cudzoziemców

dyplomowany

10.

Jaskulska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

początkujący

11.

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia specjalistyczne SI

dyplomowany

12.

Klasa Elżbieta

wychowanie przedszkolne

początkujący

13.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

14.

Klich Marek

informatyka, technika, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

15.

Kobiela – Orlińska Patrycja

pedagog,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

początkujący

16.

Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

17.

Kotłowski Zdzisław

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe

dyplomowany

18.

Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne

mianowany

19.

Lica Anna

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

dyplomowany

20.

Marcinkiewicz Justyna

chemia

dyplomowany

21.

Mrozowska Karolina

wychowanie przedszkolne

mianowany

22.

Nowotka Łukasz

psycholog

początkujący

23.

Neumüller Piotr

historia, własna historia i kultura Kaszubów, wiedza o społeczeństwie

dyplomowany

24.

Palczewska Barbara

matematyka

dyplomowany

25.

Ramczykowska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mianowany

26.

Stanicka Kamilla

edukacja wczesnoszkolna, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

27.

Studzińska Dorota

plastyka, doradztwo zawodowe, świetlica

dyplomowany

28.

Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

29.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

dyplomowany

30.

Sowińska Roksana

wychowanie  przedszkolne

początkujący

31.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rytmiczne przedszkole, świetlica

dyplomowany

32.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

33.

Zawierucha Ireneusz

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany