Nauczyciele

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

Wicedyrektor:
Marzena Łapa

 

Lp.


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

Status nauczyciela

1.

Chaciej Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, świetlica

dyplomowany

2.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno - sportowa

dyplomowany

3.

Fugiel Piotr

muzyka

dyplomowany

4.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

5.

Górski Michał

biologia

dyplomowany

6.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

7.

Heland Maria

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, socjoterapeuta

początkujący

8.

Jacyniak – Stojek Joanna

biblioteka, język polski dla cudzoziemców

dyplomowany

9.

Jaskulska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

początkujący

10.

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia specjalistyczne SI

dyplomowany

11.

Klasa Elżbieta

wychowanie przedszkolne

początkujący

12.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

     13.

Klich Marek

informatyka, technika, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

14.

Kobiela – Orlińska Patrycja

pedagog,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

początkujący

15.

Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

     16.

Kotłowski Zdzisław

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe

dyplomowany

     17.

Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne

mianowany

     18.

Lica Anna

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

dyplomowany

     19.

Marcinkiewicz Justyna

chemia

dyplomowany

     20.

Mrozowska Karolina

wychowanie przedszkolne

mianowany

     21.

Nowotka Łukasz

psycholog

początkujący

     22.

Neumüller Piotr

historia, własna historia i kultura Kaszubów, wiedza o społeczeństwie

dyplomowany

     23.

Palczewska Barbara

matematyka

dyplomowany

     24.

Ramczykowska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mianowany

     25.

Stanicka Kamilla

edukacja wczesnoszkolna, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

    26.

Sowińska Roksana

wychowanie  przedszkolne

początkujący

    27.

Studzińska Dorota

plastyka, doradztwo zawodowe, świetlica

dyplomowany

    28.

Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

    29.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

dyplomowany

    30.

Szweda Hanna

geografia

dyplomowany

    31.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rytmiczne przedszkole, świetlica

dyplomowany

    32.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

    33.

Zawierucha Ireneusz

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

 

Kadra