Nauczyciele

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2021/22

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

Wicedyrektor:
Marzena Łapa

 

Lp.


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

Status nauczyciela

1.

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

2.

Chaciej Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

3.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne

dyplomowany

4.

Frankowska-Kręcisz Katarzyna

muzyka

dyplomowany

5.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

6.

Gaffka Dominika

psycholog

stażysta

7.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

8.

Heland Maria

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

kontraktowy

9.

Jacyniak – Stojek Joanna

biblioteka, język polski

dyplomowany

10.

Jaskulska Ewelina

pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

kontraktowy

11.

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia rewalidacyjne SI

dyplomowany

12.

Klasa Elżbieta

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

13.

Klawikowska Dorota

język kaszubski, edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany

14.

Klich Marek

informatyka, technika, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

15.

Kłos-Tuchalska Katarzyna

wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mianowany

16.

 Kotłowski Zdzisław

wychowanie fizyczne

dyplomowany

17.

 Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

18.

 Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

19.

 Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, historia własna i kultura Kaszub

dyplomowany

20.

 Lica Anna

język polski

dyplomowany

21.

 Marcinkiewicz Justyna

chemia

dyplomowany

22.

 Mrozowska Karolina

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia socjoterapeutyczne, wychowanie przedszkolne

mianowany

23.

Palczewska Barbara

matematyka

dyplomowany

24.

Pałubicka Magdalena

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

kontraktowy

25.

Ramczykowska Ewelina

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

26.

Rosik Justyna

biologia

dyplomowany

27.

 Stanicka Kamilla

edukacja wczesnoszkolna, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

28.

Studzińska Dorota

zajęcia techniczne, plastyka, doradztwo zawodowe, świetlica

dyplomowany

29.

 Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

30.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

dyplomowany

31.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rytmiczne przedszkole

dyplomowany

32.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

33.

Zawadzka Iwona

wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

staźysta

 

Grafika #0: Nauczyciele