Nauczyciele

Nauczyciele

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

Wicedyrektor:
Marzena Łapa

Lp.


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

Status nauczyciela

1.

Cieszkowska Maria

religia

dyplomowany

2.

Chaciej Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, świetlica

dyplomowany

3.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno - sportowa

dyplomowany

4.

Fugiel Piotr

muzyka

dyplomowany

5.

Gaffka Ewelina

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

6.

Gruszfeld Bogumiła

religia

dyplomowany

7.

Heland Maria

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, socjoterapeuta

kontraktowy

8.

Jacyniak – Stojek Joanna

biblioteka, język polski dla cudzoziemców, świetlica

dyplomowany

9.

Jaskulska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

kontraktowy

10.

Kasprzykowska Aleksandra

zajęcia specjalistyczne SI

dyplomowany

11.

Klasa Elżbieta

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

12.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

13.

Klich Marek

informatyka, technika, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

dyplomowany

14.

Kobiela – Orlińska Patrycja

pedagog,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

kontraktowy

15.

Koss Marzanna

geografia, przyroda

dyplomowany

16.

Labudda Amelia

wychowanie przedszkolne, świetlica

kontraktowy

17.

Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, historia własna i kultura Kaszub, świetlica, rewalidacja

dyplomowany

18.

Lica Anna

język polski

dyplomowany

19.

Marcinkiewicz Justyna

chemia

dyplomowany

20.

Nowotka Łukasz

psycholog

początkujący

21.

Palczewska Barbara

Matematyka, świetlica

dyplomowany

22.

Ramczykowska Ewelina

wychowanie przedszkolne

kontraktowy

23.

Rosik Justyna

biologia, geografia

dyplomowany

24.

Stanicka Kamilla

edukacja wczesnoszkolna, surdotyflopedagog, terapia pedagogiczna

dyplomowany

25.

Studzińska Dorota

plastyka, doradztwo zawodowe, świetlica

dyplomowany

26.

Syldatk Justyna

język angielski

dyplomowany

27.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna, język polski, rewalidacja

dyplomowany

28.

Ślusarczyk Roksana

wychowanie  przedszkolne, świetlica

kontraktowy

29.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rytmiczne przedszkole

dyplomowany

30.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany

31.

Zawierucha Ireneusz

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

dyplomowany