Dzielenie się tym, co mamy – to dobry nawyk! Podsumowanie zbiórki dla podopiecznych ze schroniska

Utworzono: 20-11-2023

Jak co roku w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę dla podopiecznych Schroniska „Bajer”  w Małoszycach. Zadowolenie budzi fakt, że tak wielu uczniów wzięło w niej udział. Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaznej wobec zwierząt, wrażliwości, empatii oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego pomagania - udziału w zbiórce karmy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom, uczniom i rodzicom za włączenie się w akcję charytatywną. Cieszy nas, że los porzuconych zwierząt nie jest wam obojętny.

#Schronisko dla psów BAJER w Małoszycach 

#MisjaPaździernik2023

#EmpatycznaKlasa

dzieci obserwują pieski
dzieci obserwują pieski
opiekunka opowiada historię pieska
szkolne wolontariuszki
uczennica głaska pieska
uczniowie oglądają pieski
uczniowie w drodze do schroniska
zdjęcie grupowe uczestników wizyty w schronisku
zdjęcie grupowe uczestników wizyty w schronisku