Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Utworzono: 31-05-2023

Od 1 września 2022 r. w szkołach obowiązują  tzw. godziny dostępności dla ucznia i rodzica. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin  musi przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na konsultacje, natomiast nauczyciel zatrudniony na niepełny etat,  jedną godzinę na dwa tygodnie. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony   Dz. U.   z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730).

.

Godziny dostępności nauczycieli w szkole dla uczniów

Lica Anna

Wtorek  13.10 – 14.10

Syldatk Justyna

Wtorek 13.15 – 14.15

Koss Marzanna

Pierwszy  wtorek miesiąca 14.00 – 15.00

Gaffka Ewelina

Poniedziałek 13.15 – 14.15

Wojtysiak Mariola

Środa 8.20 – 9.20

Heland Maria

Środa 11.25 – 12.25

Klich Marek

Wtorek 14.00 – 15.00

Palczewska Barbara

Wtorek 13.10 – 14.10

Kobiela – Orlińska Patrycja

Czwartek 14.00 – 15.00

Chaciej Ewa

Wtorek 13.10 – 14.10

Tajchman Bożena

Wtorek 12.35 – 13.35

Gruszfeld Bogumiła

Wtorek 13.35 – 14.35

Jaskulska Ewelina

Wtorek 13.00 – 14.00

Laskiewicz Elżbieta

Wtorek 12.10 – 13.10

Szadkowska Wioletta

Poniedziałek 13:00-14:00

Ramczykowska Ewelina

Poniedziałek 10.20 – 10.50

Wtorek 10.25 – 10.55

Klasa Elżbieta

Wtorek 11.00 – 11.30

Środa 10.25 – 10.55

Stanicka Kamilla

Poniedziałek 11.25 – 12.25

Szweda Haanna

Druga środa miesiąca 12.10 – 13.10

Cieszkowska Maria

Druga środa miesiąca 12.10 – 13.10

Dawidowski Marcin

Czwartek 14.00 – 15.00

Jacyniak- Stojek Joanna

Wtorek 14.00 – 15.00

Klawikowska Dorota

Poniedziałek 9.30 – 10.00

Wtorek 7.15 – 7.45

Labudda Amelia

Wtorek 9.00 – 9.30

Wtorek 12.00 – 12.30

Marcinkiewicz Justyna

Pierwszy poniedziałek miesiąca 13.00 – 14.00

Studzińska Dorota

Piątek 9.30 – 10.30

Ślusarczyk Roksana

Poniedziałek 7.00 – 8.00

Wojtysiak Krzysztof

Wtorek 14.00 – 15.00

Łapa Marzena

Czwartek 14.00 – 15.00

Nowotka Łukasz

Czwartek 13.00 – 14.00

Fugiel Piotr

pierwszy i drugi piątek miesiąca

14:00-14:30

Zawierucha Ireneusz

Wtorek 14:00—15:00

W trzecim tygodniu każdego miesiąca, we wtorek, wszyscy  nauczyciele  będą dostępni dla rodziców od 16.30 do 17.30. W tym tygodniu nie obowiązuje ustalony dzień dostępności dla uczniów.

Dłonie z zegarem - obrazek pobrany z internetu