Projekt Szkolnego Klubu Wolontariatu zyskał grant na realizację.

Utworzono: 28-05-2024

Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu we współpracy z UKS Libero Łebień sfinalizują swój projekt dzięki uzyskanemu grantowi. Niebawem dzięki szkoleniu poszerzymy nasz warsztat pracy o nowe umiejętności oraz wzbogacimy się w nowe gadżety do zabaw animacyjnych. Dziękujemy za grant!

Stowarzyszenie EDUQ Lębork https://www.facebook.com/StowarzyszenieEDUQ

Fundusz Akumulator Społeczny https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny

 

Grafika 1: Projekt Szkolnego Klubu Wolontariatu zyskał grant na realizację.
Grafika 2: Projekt Szkolnego Klubu Wolontariatu zyskał grant na realizację.
Grafika 3: Projekt Szkolnego Klubu Wolontariatu zyskał grant na realizację.