Projekt „Otwarta firma”

Utworzono: 04-11-2019

Celem programu „Otwarta firma” jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Współpraca szkoły z przedstawicielami świata biznesu ma kapitalne znaczenie w realizacji jednego z głównych zadań szkoły, jakim jest prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Firmy i instytucje stwarzają uczniom niepowtarzalną okazję do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesu. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowaniem kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.

Warto wspierać program Otwarta firma, ponieważ uczniowie po jego realizacji:

· będą znali specyfikę działalności firm bądź instytucji w pobliżu miejsca zamieszkania,
· zweryfikują swoje wyobrażenia na temat zawodów wykonywanych w pobliżu miejsca zamieszkania, · będą znali rynek pracy najbliższej okolicy,
· uzyskają wsparcie w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,
· łatwiej podejmą decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej
· będzie uczestniczyć w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.
Uczniowie będą uczestniczyć w wycieczce do wybranej firmy  lub w spotkaniu z  przedstawicielem firmy bądź instytucji.