Ogólnopolski Projekt „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”

Utworzono: 09-12-2020

Uczniowie klasy VI, wraz z wychowawczynią, przystąpili do ogólnopolskiego projektu pt. „ Jak radzić sobie z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój?” w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć, o tematyce psychospołecznej. W trakcie lekcji będą rozwijane u uczniów kompetencje społeczne, związane z rozpoznawaniem, wyrażaniem własnych emocji. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia będą prowadzone Metodą Pytań i Doświadczeń, które mają na celu rozbudzić naturalną ciekawość i kreatywność uczniów.

Grafika #0: Ogólnopolski Projekt Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?